Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

W ramach realizacji zadań publicznych Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań w 2024 roku.

Dotacja w wysokości 6 400 zł została przyznana Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” na zadanie pn. „Zajęcia sportowe z SALOS „Róża Kutno” Organizacja obozu sportowego młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego”.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209