Jesteś tutaj:
Strona główna: > Konta bankowe

Stowarzyszenie posiada jeden podstawowy rachunek bankowy w Banku Pekao S. A. II O/Kutno o numerze

04 1240 3190 1111 0010 6249 2134

oraz od 2015 roku konta pomocnicze dla każdej grupy sportowej Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”:

  1. Drużyna Kobiet nr: 68 1240 3190 1111 0010 6422 0104
  2. Rocznik 2002/2003: 43 1240 3190 1111 0010 6422 0263
  3. Rocznik 2004/2005: 76 1240 3190 1111 0010 6422 0348
  4. Rocznik 2006: 19 1240 3190 1111 0010 6946 2769
  5. Rocznik 2007: 21 1240 3190 1111 0010 6422 0465
  6. Rocznik 2008: 83 1240 3190 1111 0010 6946 2684
  7. Rocznik 2009: 77 1240 3190 1111 0010 7307 3520
  8. Rocznik 2010: 89 1240 3190 1111 0010 6422 0696
  9. Rocznik 2011 i młodsi: 71 1240 3190 1111 0010 6707 6603

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SL SALOS „RÓŻA KUTNO”
99-300 Kutno, Woźniaków 56

Top