Konta bankowe

Stowarzyszenie posiada jeden podstawowy rachunek bankowy w Banku Pekao S. A. II O/Kutno o numerze

04 1240 3190 1111 0010 6249 2134

oraz od 2015 roku konta pomocnicze dla każdej grupy sportowej Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”:

Drużyna dziewcząt  nr: 68 1240 3190 1111 0010 6422 0104

Rocznik 2006: 19 1240 3190 1111 0010 6946 2769

Rocznik 2007: 21 1240 3190 1111 0010 6422 0465

Rocznik 2008: 83 1240 3190 1111 0010 6946 2684

Rocznik 2009: 77 1240 3190 1111 0010 7307 3520

Rocznik 2010: 89 1240 3190 1111 0010 6422 0696

Rocznik 2011: 71 1240 3190 1111 0010 6707 6603

Rocznik 2012: 11 1240 3347 1111 0010 9525 1881

Rocznik 2013: 81 1240 3347 1111 0010 9525 2367

Rocznik 2014: 43 1240 3190 1111 0010 6422 0263

Rocznik 2015: 76 1240 3190 1111 0010 6422 0348

Siatkówka dziewcząt: 45 1240 3190 1111 00002978 4873

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, 99-300 Kutno, Woźniaków 56