Regulaminy

Regulaminy Igrzysk OIMS 2022

Regulamin techniczny


Zasady organizacji igrzysk.

W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (3+3) lub eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym” decyzją organizatora.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

2) półfinały: drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie B (A1 z B2); drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w grupie B (A2 z B1).

3) finały: drużyny, które przegrały w półfinale grają o 3 miejsce, natomiast drużyny, które zwyciężyły w półfinale grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 5 zespołów:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, z rundą pierwszą i rewanżową.

W rozgrywkach uczestniczą 2 zespoły:

Odbywają się trzy spotkania pomiędzy dwoma drużynami.

Regulaminy techniczne

Koszykówka

Czas gry wynosi:

Mecze trwają 4 x 8 min.

Uczestnictwo.

Zespół może liczyć nie więcej niż 6 – 8 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

Punktacja.

Zgodnie z regulaminem PZKosz.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZKosz.

Piłka nożna 6-osobowa (6 zawodników plus bramkarz)

System rozgrywek.

Czas gry wynosi:

Kat. „A” 1 x 18 min

Kat. „B” 1 x 18 min

Kat. „C” 1 x 18 min

Kat. „D” 1 x 18 min

W czasie meczu zmiany lotne, przerwa w grze po pozwoleniu sędziego. System „każdy z każdym” (system ligowy).

Uczestnictwo.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz trener i kierownik.

Punktacja.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo – 3 punkty.

Za remis – 1 punkt.

Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Wymogi sprzętowe.

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2 -minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.

Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

Siatkówka

System rozgrywek.

Kat. A

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 25 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 – punkty

2 – stosunek setów wszystkich meczów

3 – stosunek małych punktów wszystkich meczy

Kat. B

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 18 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 11 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 – punkty

2 – stosunek setów wszystkich meczów

3 – stosunek małych punktów wszystkich meczy

Kat. C

Zespoły grają systemem „każdy z każdym” jeden set do 25 punktów ze zmianą boisk po 13 pkt.

O kolejności decydują:

1. Ilość zwycięstw

2. Stosunek małych punktów.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i regulaminem PZPS.

Tenis stołowy

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w grach pojedynczych i podwójnych w kategorii „A”,”B” i „C” dziewcząt i chłopców.

Spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów.

Każdy set do 11 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika (-czkę, parę) granicy 11 punktów bez uzyskania 2 punktów przewagi, gra toczy się dalej, aż do uzyskania 2-punktowej przewagi.

Spotkania o 3 miejsce i o 1 miejsce rozgrywane są do 3 wygranych setów.

Pary do gier podwójnych można dobierać tylko spośród zawodników (-czek) z tego samego SL SALOS.

Punktacja

Zgodnie z przepisami PZTS.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN, PZPS, PZTS, PZKosz.

Regulamin ogólny

REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK

Celem głównym XXX Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie 2022 roku jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play.
Cel igrzysk jest następujący:

 1. przegląd i ocena pracy sportowo – wychowawczej stowarzyszeń lokalnych SALOS,
 2. sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 3. popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży,
 4. wyłonienie w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego, najbardziej usportowionej młodzieży,
 5. kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego.
 6. kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej.
 7. spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, odpowiedzialności i solidarności w czasie otwarcia i zakończenia OIMS F, rozgrywanych spotkaniach na obiektach sportowych,
 8. promocja wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi młodych w przygotowanie i przeprowadzenie OIMS,
 9. promocja miasta Kutna wśród młodzieży i dorosłych z całej Polski.
  Szczegółowe cele Igrzysk:
  sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,
  kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,
  poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Kutna,
  promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Kutna,
  integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim,
  wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi,
  religijny – stworzenie ogólnopolskiej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.

Program igrzysk

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w (OIMS) współtworzą trzy następujące bloki programowe:

 1. Sportowy.
 2. Kulturalny.
 3. Religijny.

Ad.1. Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kat. „A”. rocznik 2005 – 2006
 2. Kat. „B”. rocznik 2007 – 2008
 3. Kat. „C”. rocznik 2009 – 2010
 4. Kat. „D”. rocznik 2011 – 2012 i młodsi

Ad.2. Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS, występy zespołów młodzieżowych itp.

Ad.3. Blok religijny współtworzą uroczysta Msza św., modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta i regionu, słówka na dobranoc.

W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.

Dyscyplina:
Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. 'A’, 'B’, 'C’ i 'D’
Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. 'A’ i 'B’

Piłka Siatkowa dziewcząt kat. 'A’, 'B’, 'C’.

Piłka Siatkowa chłopców kat. 'A’, 'B’, 'C’.

Koszykówka dziewcząt i chłopców kat. 'A’ i 'B’

Tenis stołowy tenis stołowy

(gra pojedyncza i podwójna) dziewcząt i chłopców kat. „A” , „B”. i „ C”


Zgodnie z regulaminem zasady uczestnictwa w igrzyskach są następujące.
W każdej kategorii wiekowej może uczestniczyć 6 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas igrzysk inspektorialnych młodzieży salezjańskiej i zostały zaakceptowane przez SI Salos. Gospodarzowi OIMS przysługuje wystawienie dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej.

 1. SI SALOS inspektorii Krakowskiej – 1 zespół
 2. SI SALOS inspektorii pilskiej – 1 zespół
 3. SI SALOS inspektorii warszawskiej – 1 zespół
 4. SI SALOS inspektorii wrocławskiej – 1 zespół
 5. SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr – 1 zespół
 6. SL SALOS, SI SALOS, gospodarze – 1 zespół
Regulamin techniczny

W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

2) półfinały: drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie B (A1 z B2); drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w grupie B (A2 z B1).

3) finały: drużyny, które przegrały w półfinale grają o 3 miejsce, natomiast drużyny, które zwyciężyły w półfinale grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 5 zespołów:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, z rundą pierwszą i rewanżową.

W rozgrywkach uczestniczą 2 zespoły:

Odbywają się trzy spotkania pomiędzy dwoma drużynami.

Regulaminy techniczne

Koszykówka

 Czas gry wynosi:

Mecze trwają 4 x 10 min.

Uczestnictwo.

Zespół może liczyć nie więcej niż 6 – 8 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

Punktacja.

Zgodnie z regulaminem PZKosz.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZKosz.

Piłka nożna 6-osobowa

System rozgrywek.

Czas gry wynosi:

Kat. „A” 2 x 20 min z 5 min. przerwą.

Kat. „B” 2 x 15 min. z 5 min. przerwą.

Kat. „C” 2 x 10 min. z 5 min. przerwą.

Kat. „D” 2 x 8 min. z 5 min. Przerwą.

W czasie meczu drużyna może wymienić 6 zawodników.

Uczestnictwo.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz trener i kierownik.

Punktacja.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo –          3 punkty.

Za remis –                   1 punkt.

Za przegraną –            0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Wymogi sprzętowe.

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2 -minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.

Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

Siatkówka

System rozgrywek.

Kat. A

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 21 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 –  punkty

2 –  stosunek setów wszystkich meczów

3 –  stosunek małych punktów wszystkich meczy

 Kat. B

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 21 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 –  punkty

2 –  stosunek setów wszystkich meczów

3 –  stosunek małych punktów wszystkich meczy

Kat. C

Zespoły grają systemem „każdy z każdym” jeden set do 25 punktów ze zmianą boisk po 13 pkt.

O kolejności decydują:

1. Ilość zwycięstw

2. Stosunek małych punktów.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i regulaminem PZPS.

Tenis stołowy

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w grach pojedynczych i podwójnych w kategorii „A”,”B” i „C”  dziewcząt i chłopców.

Spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów.

Każdy set do 11 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika (-czkę, parę) granicy 11 punktów bez uzyskania 2 punktów przewagi, gra toczy się dalej, aż do uzyskania 2-punktowej przewagi.

Spotkania o 3 miejsce i o 1 miejsce rozgrywane są do 3 wygranych setów.

Pary do gier podwójnych można dobierać tylko spośród zawodników (-czek) z tego samego SL SALOS.

Punktacja

Zgodnie z przepisami PZTS.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN, PZPS, PZTS, PZKosz.