Róża Kutno

Róża Kutno

Nowy Zarząd SL SALOS Róża Kutno

W dniu 17.02.2024 r. w Woźniakowie odbyło się Walne Zebranie Członków SL SALOS Róża Kutno. Celem zebrania było wyłonienie nowego Zarządu SL SALOS Róża Kutno.   Dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia podał się do dymisji z dniem 17.02.2024 r. Wszystkim zaangażowanym w…

Stay Active

Głównym celem projektu – Klub Młodzieży „Stay Active”, jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz wczesna profilaktyka polegająca na gromadzeniu dzieci i młodzieży, pochodzących z różnych rodzin i zagospodarowaniu im czasu wolnego jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt stworzy 4 grupy wiekowe:…

Tenis stołowy

A: rocznik 2005-2006B: rocznik 2007-2008C: rocznik 2009 i 2010 Chłopców Lp. Grupa A Grupa B Grupa C 1. Lublin (3 os.) Lublin (4 os.) Lublin (6 os.) 2. Żyrardów (1 os.) Żyrardów (1 os.) 3. Płock (5 os.) Płock (3…