Róża Kutno

Róża Kutno

Srebrny Certyfikat PZPN

14 marca 2024 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono certyfikaty dla szkółek piłkarskich z terenu województwa łódzkiego. Wręczyli je: Marek Mazur – I wicewojewoda łódzki, Adam Kaźmierczak – wiceprezes PZPN, prezes ŁZPN, koordynator ds. certyfikacji Arkadiusz Noga oraz trenerzy Mobilnej…

Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

W środę 13 marca siedzibę naszego Stowarzyszenia odwiedził Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Podczas spotkania wręczono dofinansowania z programów 'Sportowa wieś’, 'Wydarzenia sportowe na plus’ oraz 'Trening plus’ dla klubów sportowych i stowarzyszeń z naszego regionu. Przedstawicielom klubów i stowarzyszeń…

Nowy Zarząd SL SALOS Róża Kutno

W dniu 17.02.2024 r. w Woźniakowie odbyło się Walne Zebranie Członków SL SALOS Róża Kutno. Celem zebrania było wyłonienie nowego Zarządu SL SALOS Róża Kutno.   Dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia podał się do dymisji z dniem 17.02.2024 r. Wszystkim zaangażowanym w…

Stay Active

Głównym celem projektu – Klub Młodzieży „Stay Active”, jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz wczesna profilaktyka polegająca na gromadzeniu dzieci i młodzieży, pochodzących z różnych rodzin i zagospodarowaniu im czasu wolnego jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt stworzy 4 grupy wiekowe:…