Kontakt

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SL SALOS „RÓŻA KUTNO”

Woźniaków 56, 99-300 Kutno,
REGON 610205000
NIP 775-10-51-591

tel: 735 201 218

e-mail: kontakt [@] roza.kutno.pl

Władze Stowarzyszenia:

Prezes ZarząduHenryk Chibowskitel. +48 604 489 191
Wiceprezes ZarząduRobert Marcin Marzectel. +48 666 312 943
Wiceprezes ZarząduDamian Jarosław Lechtel. +48 519 700 555
Sekretarz ZarząduMałgorzata Świtkiewicztel. +48 695 590 930
Skarbnik ZarząduRyszard Kotarskitel. +48 696 518 225
Członek ZarząduMarcin Stępniaktel. +48 795 017 039
Członek ZarząduJoanna Falczewskatel. +48 502 331 208