Nowy Zarząd SL SALOS Róża Kutno

W dniu 17.02.2024 r. w Woźniakowie odbyło się Walne Zebranie Członków SL SALOS Róża Kutno. Celem zebrania było wyłonienie nowego Zarządu SL SALOS Róża Kutno.  

Dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia podał się do dymisji z dniem 17.02.2024 r.
Wszystkim zaangażowanym w jego działanie, na czele z Prezesem ks. Henrykiem Chibowskim SDB, serdecznie dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone przez lata funkcjonowania.   

Na Walnym Zebraniu pojawili się zaproszeni goście:  

 • Dariusz Ułanowicz – Prezes zarządu krajowego SALOS RP 
 • ks. Edward Pleń SDB – Krajowy duszpasterz sportowców  
 • ks. Łukasz Woźniak SDB – Dyrektor wspólnoty salezjańskiej i kierownik domu rekolekcyjnego
  w Woźniakowie 

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu, w drodze głosowania, wybrali nowego prezesa oraz zarząd Stowarzyszenia. Skład zarządu uformował się następująco:  

 • Mariusz Guzek – prezes  
 • ks. Akacjusz Cybulski SDB – wiceprezes  
 • Rafał Gospoś – wiceprezes  
 • Piotr Frąckiewicz – skarbnik  
 • Kamil Zarzycki – sekretarz 
 • Robert Marzec – członek zarządu  
 • Damian Lech – członek zarządu  
Zarząd SL SALOS Róża Kutno

Nowo wybranemu Zarządowi serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów w działaniu. 

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209