Zajęcia sportowe aktywizujące uczniów

Projekt będzie realizowany w dniach 2 lutego – 7 grudnia 2019. Jego celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz zachęcenie jak największej rzeszy uczniów do uprawiania wszelkich aktywności fizycznych. Będą to nie tylko zajęcia sportowe w konkretnych dyscyplinach sportowych ale także ćwiczenia uzupełnione o elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209