Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Od początku stycznia 2023 roku, nasze stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe ukierunkowane na zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.