Organizacja zajęć sportowych z SALOS „RÓŻA KUTNO” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

SL SALOS „Róża Kutno” podejmuje się realizacji zadania – Organizacja zajęć sportowych z SALOS „RÓŻA KUTNO” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Celem działań w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nad Łódzkie jest m.in. aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie oraz poprawa sytuacji obywateli Ukrainy. Realizowane zadanie jest nieodpłatne dla odbiorców i jest kierowana pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. W ramach zadania publicznego odbiorcami są dzieci i młodzież. Zajęcia mają charakter ogólnodostępny. Lista uczestników zadania jest otwarta tzn., że zawsze będzie można dołączyć do zajęć sportowych w różnych grupach wiekowych.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa uczestników oraz włączenie jak największej grupy dzieci i młodzieży do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209