Stay Active

Głównym celem projektu – Klub Młodzieży „Stay Active”, jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz wczesna profilaktyka polegająca na gromadzeniu dzieci i młodzieży, pochodzących z różnych rodzin i zagospodarowaniu im czasu wolnego jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Projekt stworzy 4 grupy wiekowe: dwie dziewcząt i dwie chłopców w wieku od 8 do 18 lat w poszczególnych dyscyplinach sportowych wg zgłoszeń: piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut. Trzy warsztaty dla rodziców oraz dwa warsztaty dla dzieci – zabawa piłką. Zajęcia w aquaparku, kręgielni, sali zabaw. Grupy dziewcząt będą uczestniczyły w turnieju piłki siatkowej a grupy chłopców w turnieju piłki halowej – futsalowej w Kutnie.

Zakładane rezultaty zadania to podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Wykorzystanie infrastruktury sportowej, stworzenie możliwości szerokiego udziału w zajęciach sportowych uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209