Regulamin techniczny OIMS 2022


Zasady organizacji igrzysk.

W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (3+3) lub eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym” decyzją organizatora.

Dalsza faza rozgrywek:

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

2) półfinały: drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie B (A1 z B2); drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w grupie B (A2 z B1).

3) finały: drużyny, które przegrały w półfinale grają o 3 miejsce, natomiast drużyny, które zwyciężyły w półfinale grają o 1 miejsce.

W rozgrywkach uczestniczy 5 zespołów:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, z rundą pierwszą i rewanżową.

W rozgrywkach uczestniczą 2 zespoły:

Odbywają się trzy spotkania pomiędzy dwoma drużynami.

Koszykówka

Czas gry wynosi: Mecze trwają 4 x 8 min.

Uczestnictwo: Zespół może liczyć nie więcej niż 6 – 8 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

Punktacja: Zgodnie z regulaminem PZKosz.

Uwagi końcowe: Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZKosz.

Piłka nożna 6-osobowa (6 zawodników plus bramkarz)

System rozgrywek

Czas gry wynosi:

Kat. „A” 1 x 18 min

Kat. „B” 1 x 18 min

Kat. „C” 1 x 18 min

Kat. „D” 1 x 18 min

W czasie meczu zmiany lotne, przerwa w grze po pozwoleniu sędziego. System „każdy z każdym” (system ligowy).

Uczestnictwo

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz trener i kierownik.

Punktacja

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo – 3 punkty.
Za remis – 1 punkt.
Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Wymogi sprzętowe

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary

Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2 -minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.

Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

Siatkówka

System rozgrywek.

Kat. A

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 25 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 15 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 – punkty

2 – stosunek setów wszystkich meczów

3 – stosunek małych punktów wszystkich meczy

Kat. B

1. Mecz do dwóch wygranych setów do 18 pkt. z przewagą 2 punktów w secie.

Trzeci decydujący set do 11 pkt. z przewagą 2 pkt.

2. O kolejności miejsca decydują kolejno:

1 – punkty

2 – stosunek setów wszystkich meczów

3 – stosunek małych punktów wszystkich meczy

Kat. C

Zespoły grają systemem „każdy z każdym” jeden set do 25 punktów ze zmianą boisk po 13 pkt.

O kolejności decydują:

1. Ilość zwycięstw

2. Stosunek małych punktów.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i regulaminem PZPS.

Tenis stołowy

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w grach pojedynczych i podwójnych w kategorii „A”, „B” i „C” dziewcząt i chłopców.

Spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów.

Każdy set do 11 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika (-czkę, parę) granicy 11 punktów bez uzyskania 2 punktów przewagi, gra toczy się dalej, aż do uzyskania 2-punktowej przewagi.

Spotkania o 3 miejsce i o 1 miejsce rozgrywane są do 3 wygranych setów.

Pary do gier podwójnych można dobierać tylko spośród zawodników (-czek) z tego samego SL SALOS.

Punktacja

Zgodnie z przepisami PZTS.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN, PZPS, PZTS, PZKosz.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209