Otwarte zajęcia sportowe „Sport to zdrowie” dla młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa młodzieży starszej i dorosłych, a zatem włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.

Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o 2 trenerów. Prowadzący zajęcia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce do pracy z dziećmi i młodzieżą. Grupa docelowa to młodzież starsza i dorośli.

Stworzymy 2 sekcje sportowe mężczyzn, zamieszkałych w powiecie kutnowskim po 20 osób, razem 40 osób. Zajęcia realizowane będą 2/3 w tygodniu po 90 minut, pod opieką trenerów, kierowników drużyn, opieki medycznej, sędziowskiej, technicznej. Do rozgrywanych meczy towarzyskich organizator zapewni obsługę sędziowską. Nad całością będzie czuwał koordynator zadania, też trener, który w razie nie możności przeprowadzenia zajęć (np. choroba, urlop, zdarzenie losowe lub inna sytuacja życiowa) zastąpi trenera prowadzącego.

Projekt „Otwarte zajęcia sportowe „Sport to zdrowie” dla młodzieży i dorosłych z trenu powiatu kutnowskiego”, to przede wszystkim zadanie skierowane do młodzieży i dorosłych. Zadanie przewiduje stworzenie możliwości uczestniczenia w zorganizowanych zawodach sportowych pod opieką trenerów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Zagłębiając się w lokalne środowiska SALOS z jego troskami, poprzez wejście w relacje sąsiedzkie, socjotwórcze, przyjacielskie itp. dość trafnie zdiagnozowaliśmy potrzeby, aby nasze działania były rozwojowe, efektywne i sensowne. W ten sposób chcemy pomóc im odkryć własne zdolności i rozwijać zainteresowania sportowe.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich”. Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2022
Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209