Aktywne Półkolonie – Strefa Wypoczynku Letniego w Woźniakowie

Pierwszy turnus półkoloni trwał od 11 do 15 lipca 2022 roku, zgromadził 150 osób.

Turnus prowadzony był przez SL Salos RÓŻA Kutno.

Opiekę wychowawczą i animacyjną sprawowało 26 osób z Oratorium. Wsparcia udzielali Salezjanie Współpracownicy.

Uczestnicy mieli szansę na integrację, modlitwę, edukację przez sport.

Wzięli udział m. in. w:

  • programie profilaktycznym, przedstawionym przez Teatr z Krakowa,
  • zabawach na basenie, gdzie miało miejsce wodne szaleństwo,
  • projekcji filmu o przypowieści biblijnej – Syn marnotrawny,
  • wycieczce do Łęczycy i Tumu, Grodzisko i Skansen.
  • grze terenowej.

Ostatniego dnia wychowawcy ponownie przypomnieli dzieciom jak trzeba przygotować się do Mszy Świętej, po czym wszyscy udali się do Kościoła, gdzie dziękowali Bogu za czas półkolonii.

Po podziękowaniu wychowawcom i animatorom był czas na podziękowania w grupach. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę, worek sportowy i dyplom pamiątkowy. Jako ostatni punkt programu przed obiadem miały miejsce długo wyczekiwane salezjańskie chorągiewki.

Wypoczynek został dofinansowany przez Miasto Kutno, Gminę Kutno, Wojewodę Łódzkiego oraz dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Dziękujemy darczyńcom: Piekarni i Cukierni Państwa Ozdowskich, OSM Łowicz, Kellogg’s, Gospodarstwu Rolnemu Państwa Kuciapskich, Panu Krzysztofowi Majkowskiemu, Państwu Kaźmierczakom – właścicielom Hurtowni owoców i warzyw w Leszczynku.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209