Zima na sportowo

Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów.
Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych

DOFINANSOWANIE
10 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
12 500 zł

PROJEKT: Zimowe zajęcia sportowe z Salos Róża Kutno

Głównym celem zadania oprócz nabycia umiejętności jazdy na łyżwach była chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych uczestnikom, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Projekt zakłada zwiększenie dostępności uczniów zamieszkałych obok dużych miast do działalności sportowej, co będzie wpływać na integrację społeczną oraz wyrównanie szans poprzez sport. Służy temu przedsięwzięcie – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych. Zajęcia sportowe prowadzone będą dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki. Celem zajęć jest aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy, nadwagi i otyłości. Proponuje się realizację przedsięwzięcia w oparciu o 8 trenerów. Prowadzący zajęcia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce do pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby te posiadają również zaświadczenie o niekaralności z KRK.  Uczestnicy grup docelowych to chłopcy i dziewczęta w wieku od 7 do 17 lat.

Termin realizacji zadania: od 03.01.2022 do 08.12.2022 roku.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209