Turnus 2 obozu sportowego w Jastarni z elementami profilaktyki

Przeprowadziliśmy w czasie wakacji obóz o charakterze sportowym dla 50 osób. Zadanie trwało dziesięć dni od 15 do 24 sierpnia 2021 roku w Jastarni. Został zrealizowany program zawierający treści szkoleniowe ukierunkowane na upowszechnianie sportu z podziałem na grupy w czasie obozu sportowego. Baza sportowa: hala sportowa i sala gimnastyczna, boiska typu Orlik i boisko trawiaste. Baza noclegowa bardzo dobra. Baza żywieniowa, trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Blok kulturalny, wycieczka: Hel, Muzeum Obrońców Wybrzeża, Muzeum rybołówstwa. Rejs statkiem Jastarnia – Hel; Hel – Jastarnia. Dwa treningi dziennie po 90 min., rozgrywki sportowe wewnątrz grupowe i z innymi zespołami z innych miast. Obóz sportowy przeciwdziałał nastrojom depresyjnym, które spowodowane były przez odosobnienie podczas nauczania zdalnego. Poprzez zabawę i sport wpływaliśmy na kształtowanie umiejętności sportowej rywalizacji, młodzież miała możliwość gry, zabawy na wolnym powietrzu czy zawody sportowe na boisku. Został zagospodarowany czas wolny jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nastąpiła aktywizacja dzieci i młodzieży oraz wczesna profilaktyka, ponieważ wszyscy uczestniczyli w pogadankach z zakresu profilaktyki uzależnień tj.: alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne, narkotyki. Również kształtowaliśmy umiejętności rozpoznawania własnych emocji oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami w 80 % dzieci potrafiły rozpoznać swoje emocje, a 30% dzieci będzie potrafiło sobie z nimi radzić. Przede wszystkim nastąpiło kształtowanie umiejętności sportowej rywalizacji. Program profilaktyki swoim zakresem obejmował kształtowanie postaw wobec zdrowia, higieny osobistej, sprawności fizycznej, poprawy jakości życia. Zostały omówione zasady bezpieczeństwa na boisku, został podany i omówiony regulamin, zasada fair play. Program edukacji zdrowotnej swoim zakresem promował postawy wobec zdrowia, higieny osobistej, sprawności fizycznej, poprawy jakości życia. Zawodnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności piłkarskich w bardzo dobrych warunkach. Grupy integrowały się ze sobą i z rówieśnikami z innych miast w czasie zawodów sparingowych. Była możliwość poznania kultury (muzea) i relaksu nad morzem, Aquapark w Redzie.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209