RÓŻA CUP 2021 – Siatkówka

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich”

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

PROJEKT: Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej– „RÓŻA CUP” 2021

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej – „RÓŻA CUP” 2021, skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego, który jest cykliczną imprezą sportową naszego stowarzyszenia i wpisuję się jak co roku w kalendarz imprez SALOS RP. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone do rozgrywek  wyznaczonym terminie do 15.11.2021 roku. Uczestnicy grup docelowych to dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat. Turniej sportowy będą przeprowadzony wg regulaminu i opracowanego programu. Turniej odbędzie się 04.12.2021 roku w Kutnie. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone do rozgrywek  wyznaczonym terminie do 11.10.2021 do 15.11.2021 roku. Kategorie wiekowe: rocznik 2005/2006 i młodsze; 2007/2008 i młodsze dziewczęta. Uczestnicy grup docelowych to dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni (NNW) i opiekunowie grup oraz organizator (OC) przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Dobór grupy wiekowej wiąże się z charakterem planowanego turnieju, a celem jest wzbudzenie zainteresowania piłką siatkową dla podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Każda grupa gra „każdy z każdym”. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane będą rozgrywki. Organizator zapewnia apteczkę pierwszej pomocy przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. W turnieju uczestniczą zespoły w pierwszej kolejności z SL SALOS „RÓŻA KUTNO” – Woźniaków oraz drużyny zaproszone. Skład zespołu maksymalnie 12 zawodniczek. Obowiązuje zasada, na boisku musi znajdować się, co najmniej sześciu zawodników. Każdy zespół typuje kapitana, który uczestniczy w losowaniu grup oraz przedstawia pisemnie skład zespołu. Kierownik grupy jest odpowiedzialny za porządek i zachowanie się zawodników podczas trwania turnieju. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Zespoły występują w 6 osobowych składach. Każdy z zespołów może zgłosić maksymalnie 12 zawodników. Dla zawodników zapewniamy: wodę na obiekcie sportowym oraz obiad jednodaniowy z napojem. Na sali obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe i jednolite stroje sportowe. Mecze będą rozgrywane według przepisów PZPS

Termin realizacji zadania:

DOFINANSOWANIE
4 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
7 600 zł

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209