Zajęcia sportowe dla młodzieży starszej i dorosłych

Projekt pt: „Organizacja otwartych zajęć sportowych dla młodzieży starszej i dorosłych odbywających się na trenie powiatu kutnowskiego”. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa młodzieży starszej i dorosłych, a zatem włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia. Co przyczyni się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia pozycji aktywności fizycznej w realną aktywność.  Zostaną stworzone warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania zdrowego stylu życia jako przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. W ramach projektu przewidujemy zajęcia sportowe, w terminie od 01.08.2020 do 20.11.2020 rok dla 40 osób. Prowadzone zajęcia: gier zespołowych (piłka nożna), fitness, pływanie, bieganie  – zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców powiatu. Proponuje się realizację przedsięwzięcia w oparciu o 2 trenerów. Prowadzący zajęcia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce. Osoby te posiadają również zaświadczenie o niekaralności z KRK. Utworzymy 2 sekcje sportowe mężczyzn i kobiet, zamieszkałych w powiecie kutnowskim po 20 osób w jednej grupie razem 40 osób. Będzie to młodzież starsza i dorośli. Zajęcia realizowane są 2/3 w tygodniu po 90 minut, pod opieką trenerów, kierowników drużyn, opieki medycznej, technicznej. Liczba jednostek treningowych 50. Do rozgrywanych meczy towarzyskich organizator zapewni obsługę sędziowską. Nad całością będzie czuwał opiekun zadania z ramienia Zarządu, też trener, który w razie nie możności przeprowadzenia zajęć (np. choroba, urlop, zdarzenie losowe lub inna sytuacja życiowa ) zastąpi trenera prowadzącego.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209