Komunikat OIMS nr 3/2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 3/2020 XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie 25-26.09.2020 roku

BARDZO proszę SL SALOS o niezwłoczne uregulowanie 100% płatności na konto SALOS RP.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr  bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS KUTNO 2020

Proszę Prezesów SL SALOS, którzy nie przesłali dodatkowych informacji o podanie ich e-mailem:

 • rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)
 • orientacyjna godzina przyjazdu
 • ilości osób na obiedzie 25.9.2020 r. (piątek do 16.00)
 • ilości szt. prowiantu na drogę (sobota – 26.09.2020 r.)
 • osoba do kontaktu: Prezes SL – Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera).

W dniu przyjazdu w biurze zawodów przedstawiamy:

 1. Listy startowe x2 opieczętowane i wypełnione, podpisane przez właściwe osoby w danej dyscypliny sportowej w odpowiedniej kategorii zdajemy w biurze zawodów oraz zgody rodziców okazujemy w biurze zawodów do wglądu. Obowiązkowo legitymacja szkolna uczestnika zawodów.
 2. Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej oraz opłaty za zgubienie klucza jeśli poprosi hotel , a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania). Godziny rozpoczęcia zakwaterowania w dniu przyjazdu i wykwaterowanie po zakończonych zawodach.

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.

Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (Msza św.), ceremonia otwarcia, zamknięcia zawodów na obiektach sportowych w kategoriach wiekowych.  

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu, a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (25.09.2020 r. g. 8.00 – Kościół w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św., które przekażemy dla dzieci i młodzieży Oratorium im. Bł. M. RUA w Woźniakowie oraz upominków dla rywali (wręczanych przed meczem).

Będzie także dokonywany wybór za pomocą tzw. KARTY DO GŁOSOWANIA

 1. Kategorie drużynowe:
  FAIR PLAY, RADOSNA DRUŻYNA, DRUŻYNA O NAJWYŻSZYCH WALORACH MORALNO-KULTUROWYCH (rozdadzą wolontariusze)
 2. Kategorie Indywidualne: NAJLEPSZY ZAWODNIK, KRÓL STRZELCÓW. (sędziowie)

W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, komunikacie nr 3, a także w  REGULAMINIE XXVIII OIMS (po spotkaniu z koordynatorami dyscyplin piłki nożnej i koszykowej w piątek 25 .09.2020 g. 20.00 – 20.30 Aula w Domu Zakonnym Woźniaków) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SI SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS. 

Oczekujemy WAS w Kutnie – Woźniakowie. Do zobaczenia.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209