Komunikat OIMS nr 2/2020

Komunikat nr 2 XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej 2020 w Kutnie w dniach 25-26.09.2020 roku. Wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej igrzysk: program, regulamin, lista obiektów itp.

Kategorie wiekowe:
A: rocznik 2003-2004 | B: rocznik 2005-2006 | C: rocznik 2007 i młodsi

Organizator

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, Woźniaków 56, 99-300 Kutno

Każdej drużynie/stowarzyszeniu przydzielony zostanie opiekun, który odpowiedzialny będzie za dotarcie ekipy na rozgrywki, posiłki itp.
Na każdej hali sportowej i Orliku będzie koordynator obiektu.

Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
ks. Henryk Chibowski sdb – tel. +48 735 201 218
Damian Lech ds. sportowych (koszykówka) + 48 519 700 555
Marcin Stępniak ds. sportowych (piłka nożna) + 48 795 017 035
Małgorzata Świtkiewicz, Joanna Falczewska ds. zakwaterowania – Koordynator Biura Zawodów

Adres e-mail: salosrozakutno@gmail.com
Regulaminy dostępne są w zakładce OIMS 2020 > Regulaminy

Koszty

Koszt: 100 zł od osoby (uczestnik, trener, kierownik, kierowca itp.)
Prosimy o uregulowanie 100% wpłaty do 31 sierpnia 2020 r. (TYLKO i wyłącznie przelewem na KONTO SALOS RP). Dane do przelewu są dostępne w Komunikacie nr 1. Stowarzyszenia Lokalne, które tego nie dokonały, prosimy o niezwłoczne uregulowanie kwoty za uczestnictwo.

Ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w XXVIII OIMS w Kutnie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.

Zgłoszenia, zapisy, odprawa

Do dnia 14 września lub możliwie jak najwcześniej, prosimy o:

 • podanie orientacyjnej godziny przyjazdu i środka transportu,
 • podanie rozmiaru koszulek dla uczestników OIMS (ilość oraz rozmiarówka: S, M, L, XL),
 • uczestnictwie w obiedzie w dniu 25 września w godz. 13:00-15:00,
 • wydaniu prowiantu na drogę powrotną (rozdawany będzie na obiektach sportowych).

Weryfikacja zgłoszeń i uczestników:

Po przyjeździe w piątek, 25 września prosimy o zgłoszenie się w godz. 10.00-19.00 do Biura Igrzysk (Dom Zakonny Salezjanów – wejście od parku, sala wykładowa po nowicjacie) i odbioru bloczków żywieniowych oraz wskazaniu miejsca zakwaterowania.

Wymagana dokumentacja zawodnicza:

 • zgłoszenie ostateczne – lista zawodników (wzór nr 2) z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS,
 • legitymacja szkolna,
 • legitymacja SALOS,
 • oświadczenia (zgody) rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3) do okazania (oświadczenie zatrzymujecie u siebie na czas zawodów)
  UWAGA!: Brak któregokolwiek z w/w dokumentów nie dopuszcza zawodnika do gry.

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu, a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (26.09.2020 r. g. 08.00 – Kościół w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św. oraz upominków dla rywali (wręczanych przed każdym meczem).
Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia, Msza św.).
Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach (koszulki winny posiadać numery).

Odprawa techniczna odbędzie się w piątek, 25 września o godz. 20.00-20.30 w Auli Domu Zakonnego w Woźniakowie

Zakwaterowanie

Adres zakwaterowania zostanie podany po przybyciu w Biurze Igrzysk. Każda ekipa zobowiązana będzie do podpisaniaw Biurze Igrzysk Regulaminu Zakwaterowania (zostanie on także zamieszczony na stronie internetowej Igrzysk), dot. m. in. ciszy nocnej, opłaty za zgubienie klucza a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania).

Miejsce zakwaterowania:

 • Europejskie Centrum Małej Ligi, Aleja Małej Ligi 1, Kutno – 135 osób,
 • Hotel AWIS przy ul. Łęczyckiej 8, Kutno – 40 osób,
 • Hostel Soleil , ul. Chopina 6 c – 25 osób,
 • Dom Rekolekcyjny w Woźniakowie, Woźniaków 56 – 80 osób.

Wyżywienie

Piątek, 25 września 2020 r.
OBIAD tylko dla zgłoszonych ekip: g. 13.00-15.00. Przypominamy o zgłoszeniu do 14 września, które drużyny zamierzają przybyć na obiad.
Kolacja w miejscu zakwaterowania.

Sobota, 26 września 2020 r.
Śniadanie w miejscu zakwaterowania.
Obiad na obiektach sportowych w godz. 12.30-13.30.
Prowiant na drogę powrotną wydany zostanie na obiektach sportowych, tylko dla zgłoszonych ekip.

Harmonogram Igrzysk

Szczegółowa rozpiska poszczególnych dyscyplin, kategorii na poszczególne obiekty zostanie zamieszczona DOPIERO po otrzymaniu od wszystkich zgłoszonych Stowarzyszeń Lokalnych potwierdzenia udziału w Igrzyskach (poprzez wysłanie zgłoszenia wg wzoru nr 1 – do pobrania ze strony internetowej Igrzysk). BĘDZIE także podane, które kategorie piłki nożnej będą rozgrywać mecze na boisku Orlik (dot. zabrania odpowiedniego obuwia).
Harmonogram rozgrywek pojawi się na stronie igrzysk po podziale na grupy eliminacyjne.

Program kulturalny: uroczyste otwarcie po Mszy świętej w kościele.
Program religijny: Uroczysta Msza św., Modlitwa podczas ceremonii otwarcia, modlitwa podczas ceremonii zamknięcia, modlitwy przy posiłkach.

Podczas trwania igrzysk obowiązuje BEZWGLĘDNY zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku nie stosowania się do tego zapisu uczestnik, jak również cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecamy podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.

Będzie także dokonywany wybór drużyny fair – play, a także drużyny o najwyższych walorach kulturowych (do biura Igrzysk do 26.09.2020 r. takie drużyny mogą zgłaszać na piśmie z krótkim uzasadnieniem: trener, sędzia, wolontariusz).

W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, a także w REGULAMINIE XXVI OIMS (po spotkaniu z przedstawicielami sędziów na początku września) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SL SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS.
Proszę Prezesów SL SALOS, którzy będą wysyłać e-mailem do 14 września ZGŁOSZENIA OSTATECZNEGO (wzór nr 2) o podanie dodatkowych informacji:

 • rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)
 • orientacyjna godzina przyjazdu
 • osoba do kontaktu: Prezes SL Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera)
 • zgłoszenie wstępne (wzór nr 1) i zgłoszenie ostateczne (wzór nr 2) trzeba przesłać e-mailem: salosrozakutno@gmail.com
Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209