Komunikat OIMS nr 1/2020

XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie informuje, że XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w Kutnie w dniach 25-26 września 2020 r.

Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres salosrozakutno@gmail.com z podaniem stowarzyszenia, adresu, kategorii wiekowej zespołu i płci zawodników.
Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze stowarzyszeń lokalnych do 15 lipca 2020 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wzór nr 1. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 31 sierpnia 2020 roku oraz na adres: salosrozakutno@gmail.com trzeba wysłać rozmiarówkę młodzieżową koszulek oraz ilość.
Zgłoszenia wstępne:

Kategoria:
A: rocznik 2003 – 2004
B: rocznik 2005 – 2006
C: rocznik 2007 i młodsi

Dyscypliny:
Koszykówka (Trio basket) dziewcząt i chłopców kat. 'A’ i 'B’
Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. 'A’, 'B’ i 'C’
Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. 'A’ i 'B’

Możliwość noclegowa jest przewidziana na 200 osób. Zgłoszenie skorzystania z noclegu najpóźniej do 15 lipca. Każda drużyna może przywieść następującą ilość osób.
Piłka nożna chłopcy Kat. A, B, C i dziewczyny Kat. A i B: 10 + 2 (trener + kierowca)
Piłka koszykowa chłopcy i dziewczyny (Trio basket) Kat. A i B: 8 + 2 (trener +kierowca)

Zgłoszenia

Opłata za uczestnika wynosi 100 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP :
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS KUTNO
Terminy wpłat:
do 01.08.2020 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów
do 31.08.2020 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztów

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku, sala po nowicjacka w Woźniakowie) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, numer ewidencji SALOS, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach). Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.
Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl.

Regulamin OIMS:
http://www.salosrp.pl/dokumenty/regulaminy/ogolnopolskie_igrzyska_mlodziezy_salezjanskiej

Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży „na” i „z” Igrzysk.

Kontakt z organizatorem

Organizator:
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, Woźniaków 56, 99-300 Kutno

Kontakt:
ks. Henryk Chibowski sdb – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tel. 735 201 218
Damian Lech ds. sportowych (koszykówka) + 48 519 700 555
Marcin Stępniak ds. sportowych (piłka nożna) + 48 795 017 035
Małgorzata Świtkiewicz, Joanna Falczewska ds. zakwaterowania – Koordynator Biura Zawodów

Adres e-mail: salosrozakutno@gmail.com
Strona internetowa – www.roza.kutno.pl – zakładka – Igrzyska OIMS od 15 lipca 2020
Regulamin ogólny i techniczny XXV OIMS : dostępny w zakładce Igrzyska na stronie internetowej.

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia).
Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)
Miejsce przyjazdu ekip, BIURO XXVIII OIMS w Woźniakowie, Dom Zakonny, Zakwaterowanie: miejsca podane na stronie internetowej. Skierowanie otrzymacie w biurze zawodów.
Wyżywienie: śniadania i kolacje w miejscu zakwaterowania. Obiad na obiektach sportowych w sobotę.
25.09.2020 r. OBIAD: g. 14 – 15.00. Prosimy o zgłoszenie do 31 sierpnia, które drużyny zamierzają przybyć na obiad. TYLKO dla zgłoszonych ekip.
Po przyjeździe proszę o zgłoszenie się do biura, celem weryfikacji zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku, sala wykładowa po nowicjacie w Woźniakowie) w dniu przyjazdu zgłoszenia drużyn i odbioru bloczków żywieniowych oraz wskazania miejsca zakwaterowania.
26.09.2020 r. OBIAD: do g. 14.00 (na obiektach sportowych)
Prowiant na drogę: Prosimy o zgłoszenia do 31 sierpnia (Prowiant będzie rozdawany po obiedzie na Stołówce w Woźniakowie). TYLKO dla zgłoszonych ekip.
Każda drużyna (ewentualnie każde Stowarzyszenie Lokalne) będzie posiadała opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dotarcie ekipy na rozgrywki, posiłki itp.
Na każdej hali sportowej będzie koordynator obiektu (mini biuro turnieju).
Obiekty sportowe:
Harmonogram rozgrywek pojawi się na stronie igrzysk po podziale na grupy eliminacyjne.
Adresy obiektów dostępne są na stronie internetowej. Szczegółowa rozpiska poszczególnych dyscyplin, kategorii na poszczególne obiekty zostanie zamieszczona DOPIERO po otrzymaniu od wszystkich zgłoszonych Stowarzyszeń Lokalnych potwierdzenia udziału w Igrzyskach (poprzez wysłanie zgłoszenia wg wzoru nr 1 – do pobrania ze strony internetowej). BĘDZIE także podane, które kategorie piłki nożnej będą rozgrywać mecze na boisku trawiastym, a które na sztucznym (dot. zabrania odpowiedniego obuwia).
WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAWODNICZA: zgłoszenie ostateczne – lista zawodników (wzór nr 2)
z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, legitymacja szkolna, numer ewidencji SALOS, oświadczenia (zgody) rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3). Brak jakiegokolwiek w/w dokumentu nie dopuszcza zawodnika do gry.
Konferencja techniczna: piątek g. 20.00 (Biuro zawodów)
Program kulturalny: uroczyste otwarcie / zamknięcie XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej na obiektach sportowych.
Program religijny: Modlitwa podczas ceremonii otwarcia, modlitwa podczas ceremonii zamknięcia, modlitwy przy posiłkach.
Podczas trwania igrzysk obowiązuje BEZWGLĘDNY zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku nie stosowania się do tego zapisu uczestnik, jak również cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej, a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania). Godziny rozpoczęcia zakwaterowania i wykwaterowania będą podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Igrzysk.
Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.
Także dokonamy wyboru drużyny fair play w każdej kategorii.
KATEGORIE INDYWIDUALNE: NAJLEPSZY ZAWODNIK, NAJLEPSZY BRAMKARZ, KRÓL STRZELCÓW.
Proszę Prezesów SL SALOS, którzy będą wysyłać e-mailem do 31 sierpnia ZGŁOSZENIA OSTATECZNEGO (wzór nr 2) o podanie dodatkowych informacji:

  • rozmiaru koszulek (ilość szt. S, M, L, XL itd.)
  • rodzaju środka transportu (celem wyznaczenia miejsca parkingowego)
  • orientacyjna godzina przyjazdu
  • ilości osób na obiedzie 25.09.2020r. (piątek)
  • ilości szt. prowiantu na drogę (sobota – 26.09.2020)
  • osoba do kontaktu: Prezes SL SALOS Imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail (dodatkowo tel. do trenera)
  • zgłoszenie wstępne (wzór nr 1) i zgaszenie ostateczne (wzór nr 2) trzeba przesłać e-mailem: salosrozakutno@gmail.com
Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209