Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 9 i 10 czerwca odbędzie się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs prowadzi OSP Dąbrowszczak z Kutna. Zapraszamy trenerów, kierowników grup sportowych, członków Zarządu oraz animatorów Oratorium. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00 w sali po nowicjackiej w Domu zakonnym w Woźniakowie. Zapisy w biurze SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, tel. 735-201-218.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209