Podsumowanie I edycji programu „Klub”

W Łódzkiem – podobnie jak w innych regionach kraju – podsumowane zostały efekty realizacji I edycji programu „KLUB”. Bilansu tego udanego – jak się okazało – przedsięwzięcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w popularnej „Bombonierce” – jednym z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, mieszczącym chętnie odwiedzane przez łodzian sztuczne lodowisko, z którego korzystają również młodzi łyżwiarze figurowi i hokeiści.

Oprócz dziennikarzy w konferencji prasowej uczestniczyli także prezesi małych i średnich klubów z województwa łódzkiego. Spotkali się z nimi: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, naczelnik Wydziału Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Marcin Brzychcy i poseł na Sejm RP Marek Matuszewski – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Uczestników konferencji prasowej powitał pełniący honory gospodarza domu wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, który – po przedstawieniu w telegraficznym skrócie realizacji programu „KLUB” w Łódzkiem – zapowiedział z satysfakcją, że projekt ten, adresowany do małych i średnich klubów, będzie w naszym regionie kontynuowany, bo zainteresowanie nim jest olbrzymie. – To jest naprawdę bardzo dobry program, za który na pewno należą się podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki i Panu ministrowi. Prosimy o więcej! – zakończył krótkie wprowadzenie do konferencji wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Naczelnik Wydziału Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Marcin Brzychcy powiedział, że program „KLUB” jest swego rodzaju narzędziem aktywizującym – reakcją na to, co się dzieje w tej chwili z dziećmi i młodzieżą w naszym kraju, odpowiedzią na istniejący wśród najmłodszych Polaków deficyt aktywności fizycznej, charakterystyczny zresztą także dla innych krajów współczesnej Europy.

– Program „KLUB” – powiedział przedstawiciel resortu sport i turystyki – adresowany jest do małych i średnich klubów sportowych, a także jednostek lokalnej aktywności sportowej, które dość często borykają się z wieloma problemami – w szczególności natury finansowej. Dzięki bardzo prostej, transparentnej konstrukcji tego programu – kontynuował przedstawiciel resortu sport i turystyki – dofinansowujemy podstawową, statutową działalność klubów sportowych, czyli wspieramy pracę trenera, umożliwiamy zakupy sprzętu, wspieramy finansowo organizację zgrupowań sportowych, które są nieodłącznym elementem procesu szkoleniowego młodych sportowców.

Swoje wsparcie dla programu „KLUB” i podobnych przedsięwzięć zadeklarował poseł na Sejm RP Marek Matuszewski – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. – Prawo i Sprawiedliwość stawia na sport. Uważamy, że dzieci i młodzież należy oderwać od komputerów – powiedział między innymi Marek Matuszewski.

Zdając sobie sprawę, że rozwiązanie tego problemu wymaga przede wszystkim pieniędzy, poseł zapowiedział, że on sam, a także sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki robić będą wszystko, żeby zwiększyć dofinansowanie działalności małych i średnich klubów sportowych. Tylko wtedy będziemy mieli usportowioną młodzież, sport amatorski i wyczynowy będzie się rozwijał, a nasze reprezentacje narodowe w różnych dyscyplinach sportu przysparzać nam będą powodów do dumy. Wtedy też mniej pracy będzie miała nasza służba zdrowia, bo przecież sport to zdrowie…

W 2016 roku – w trakcie realizacji I edycji programu „KLUB” – rozpatrzonych zostało 5241 wniosków. Zainteresowanie programem Ministra Sportu i Turystyki wykazało 30 proc. spośród 14 009 klubów sportowych, zarejestrowanych w Polsce. Dofinansowanie zostało przyznane 2151 klubom sportowym, czyli ponad 15 proc. wszystkich klubów w kraju. W Łódzkiem dofinansowanie przyznano 146 klubom (na 328 zgłoszonych wniosków). Największym odsetkiem dofinansowanych klubów sportowych może się pochwalić województwo pomorskie (17,8 proc.), najmniejszym zaś – województwo podlaskie (10,7 proc.).

W dwóch naborach przyznano dotacje 1631 klubom jednosekcyjnym (po 10 tys. zł) oraz 520 klubom wielosekcyjnym (po 15 tys. zł). Łączna kwota wsparcia, udzielonego im przez Ministra Sportu i Turystyki, wyniosła w 2016 roku prawie 24 mln zł. Dzięki temu szkoleniem w 2151 dofinansowanych klubach sportowych będzie objętych 130 tys. dzieci i młodzieży, dla których zajęcia sportowe będzie prowadzić ponad 5 tys. trenerów i instruktorów.

Najwięcej klubów spośród tych, które skorzystały z dofinansowania dzięki programowi „KLUB”, prowadziło zajęcia sportowe z piłki nożnej (881), siatkówki (264), lekkoatletyki (173), koszykówki (141) i tenisa stołowego (124). Łącznie przyznano dofinansowanie klubom sportowym prowadzącym szkolenie w aż 70 dyscyplinach sportowych, w tym również mniej popularnych – takich, jak: baseball, futbol amerykański, kendo czy softball.

Sukces Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku oraz ciągle rosnące zapotrzebowanie środowiska sportowego na tego typu wsparcie sprawiły, że zapadła decyzja o zorganizowaniu kolejnej edycji programu. W planie finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 30 mln zł.

W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza przeprowadzić szeroką akcję promocyjną. O nowym naborze do projektu resort będzie informował na swojej stronie internetowej: msit.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na profilach w mediach społecznościowych, gdzie zainteresowani znajdą wszelkie niezbędne informacje, w tym instrukcję wypełnienia wniosku.

źródło: ŁUW

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209